mei 20, 2019

Structurele Partner gezocht

Structurele partner gezocht voor dienstenchequebedrijf Net.Werk!: OPROEP KANDIDATEN

Gemeente, OCMW en AGB-Oostkamp gaan als gezamenlijke aandeelhouders van het dienstenchequebedrijf Net.Werk! op zoek naar een structurele partner om de toekomst van het bedrijf te garanderen. Samenwerking met een partner is een goede zet om ook op lange termijn tewerkstelling te voorzien voor het personeel en een organisatie met sociaal oogmerk in de dienstenchequemarkt te behouden. Geïnteresseerde ondernemingen kunnen de projectfiche met alle informatie en het in te vullen document voor de kandidatuurstelling schriftelijk opvragen. Zich kandidaat stellen moet ten laatste tegen 14 juni 2019.

Het dienstenchequebedrijf Net.Werk! is ontstaan vanuit het tewerkstellingsinitiatief PWA, dat in 2004 een onderafdeling kreeg DC Witdoen. Door groei en de ontwikkelingen op de markt drong zich na verloop van tijd een nieuw bedrijfsmodel op. In 2013 werd een CVBA-vso opgericht. Deze bedrijfsvorm houdt de balans tussen commercieel werk en duurzame sociale tewerkstelling. De naam werd toen veranderd naar Net.Werk!. De aandeelhouders waren gemeente, OCMW en AGB-Oostkamp. Net.Werk! heeft een sociaal oogmerk, het hoofddoel is de creatie van een duurzame, zinvolle tewerkstelling. De organisatie werkt inmiddels met 76 personeelsleden voor 533 klanten.

Gezien de evoluties in de markt van de dienstenchequebedrijven moet er een volgende stap gezet worden. Net.Werk! is een te kleine speler geworden op de markt. Willen we de kwetsbaarheid van Net.Werk! verlagen dan is het raadzaam om te zoeken naar samenwerking. Dit sluit aan bij de visie van gemeente Oostkamp om vooral in te zetten op de rol van regisseur binnen het lokaal sociaal beleid. Concreet betekent dit dat wij als gemeente vooral op zoek gaan naar samenwerking met professionele partners die lokaal het hulp- en dienstverleningsaanbod mee gestalte geven.

Met een samenwerking willen gemeente, OCMW en AGB-Oostkamp de medewerkers een duurzame tewerkstellingstoekomst geven. Daarnaast is het de bedoeling om het sociaal oogmerk van de organisatie te behouden. De voorwaarden om als structurele partner in aanmerking te komen zijn dan ook: het sociale oogmerk behouden, een vestigingsplaats in Oostkamp blijven houden en het aan boord houden van alle huidige personeelsleden. De kandidaten moeten ook erkend zijn als dienstenchequebedrijf en voldoende draagkracht hebben om de overname te kunnen realiseren.

Het principe van een overname en de voorwaarden waaraan deze overname moet gebeuren werden goedgekeurd door Gemeente-, OCMW-raad en AGB-Oostkamp. Nu kan de procedure starten. De ambitie is om de beslissing over de partner tegen de zomer te kunnen nemen en de effectieve samenwerking in het najaar op te starten.

Geïnteresseerde ondernemingen kunnen de projectfiche met alle informatie en het in te vullen document voor de kandidatuurstelling schriftelijk opvragen via

 

Voorzitter directiecomité Net.Werk!, mevrouw Els Roelof

Secretariaat OostCampus

Siemenslaan 1

8020 Oostkamp

secretariaat@oostkamp.be

050/819 943

 

De betreffende documenten worden bezorgd na het ondertekenen van een geheimhoudingsclausule.